Methodieken

Chris Elzinga maakt in zijn begeleiding van innerlijke transformatieprocessen gebruik van de volgende methodieken, werkvormen en modellen:

Open Zelfonderzoek, ook wel inquiry genoemd

Open Zelfonderzoek is een vorm van zelfreflectie, waarbij je steeds dieper in je innerlijke ervaring af leert dalen. Het is een hulpmiddel, waarin je kunt ontdekken ‘wat waar, waarachtig en echt is’. Het kompas is: de waarheid van je ervaring willen ontdekken.
Als ik in een training met deze methode werk, laat ik je open onderzoek vaak in 2- of 3-tallen doen, waarbij de anderen ‘getuigen’ zijn van jouw proces. Dit versterkt het proces van waarheid ontdekken.

Het Enneagram

Het Enneagram is een model van persoonlijkheids- of karakterstructuren, dat veel zicht geeft op je innerlijke drijfveren, je talenten, je valkuilen en je groeimogelijkheden.
Chris Elzinga geeft trainingen & workshop over het Enneagram. En hij kan je m.b.v. een type-interview helpen bij het vinden van je enneagramtype.

Werken met ‘innerlijke kinderen’

Als je in jezelf een reactiviteit opmerkt en je laat jezelf helemaal voelen hoe je jezelf daarin ervaart, kun je tot de ontdekking komen dat je je op dat moment niet echt volwassen voelt. Het kan zijn dat je je klein voelt als een kind. Als je vervolgens vanuit die positie onderzoekt wat er in je gaande is, kan allerlei informatie naar boven komen die heel vruchtbaar is om mee te werken. Herinneringen kunnen naar boven komen over situaties in je kindertijd en je gaat beter begrijpen waarom je nu zo heftig op dingen reageert. Daardoor kan duidelijk worden wat je nú nodig hebt om meer ontspannen in het leven te staan.

Werken met de ‘innerlijke criticus’/het superego

Veel mensen hebben te maken met zelfoordeel: ze vinden dat ze niet goed genoeg zijn, niet liefdevol of vriendelijk genoeg, niet slim genoeg, niet levendig genoeg, niet serieus genoeg, noem maar op.  Dergelijke zelfoordelen hebben een negatief effect op je gevoel van eigenwaarde. Daarmee kunnen ze een groot obstakel vormen in je innerlijke ontplooiing.

Zelfoordelen kun je opmerken als innerlijke boodschappen. Die zijn afkomstig van een deel van de persoonlijkheid die de ‘innerlijke criticus’, ‘innerlijke rechter’ of het ‘superego’ genoemd wordt. In sessies leer ik je je emotioneel los te maken van deze innerlijke structuur, zodat je je eigen waardevolheid weer gaat voelen.

Gestalt-werk

In deze werkvorm voer je een dialoog met één of meerdere aspecten van jezelf of met iemand anders (zonder dat die ander fysiek aanwezig is). Je plaats die aspecten letterlijk in 2 aparte posities (bv. in stoelen). Als je je daarin inleeft, merk je, dat elke positie een heel eigen belevingswereld kent. Elke positie laat zich kennen als een heel eigen ‘Gestalt’. Vervolgens neem je afwisselend verschillende posities in. Het is een ervaringsmatige manier van werken, die vaak heel nieuwe gezichtspunten oproept.

Meditatie

Meditatie is een vast onderdeel van de trainingen en ook een belangrijke hulpmiddel bij zelfreflectie. Ik gebruik o.a. geleide en muziekmeditaties, focus- en stiltemeditaties.

Droomuitleg

Dromen kunnen ook een belangrijke informatiebron zijn voor wat zich in je innerlijk afspeelt.

 

Werkwijze

In mijn begeleiding staat jouw innerlijke ervaring centraal. Daarbij is lichaamsbewustzijn van groot belang.

Je innerlijke ervaring staat centraal

Je innerlijke ervaring is het enige waar je iets met enige zekerheid over kunt zeggen. Gedachten zijn inwisselbaar, maar wat je ervaart, of iets warm is of koud, angstig of fijn, kun je direct waarnemen. In mijn trainingen probeer ik altijd dit ervaringsniveau met je te bereiken.

Werken met ervaringen uit het verleden

Als in een gesprek of een training een ervaring uit je verleden in je opkomt, is van belang wat je in het huidig moment aan die herinnering ervaart.
Het gaat er dus niet zozeer om of je herinnering objectief gezien ‘klopt’ met wat zich vroeger heeft voorgedaan. Relevant is wat voor indruk dat in jou heeft achtergelaten. Die indruk gaat gepaard met een specifieke lichaamshouding, innerlijke sfeer, vaak verbonden met een bepaalde leeftijd en een specifieke verhouding tot de omgeving. In je huidige ervaring van die impressie kan inzicht doorbreken over de oorzaak van patronen, die steeds weer in je leven opduiken.

Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn is belangrijk in het innerlijke werk. Gevoelig worden voor jezelf houdt in, dat je letterlijk je lichaam meer gaat voelen. Het is de plek waar je lichaamssensaties voelt en de effecten van emoties, maar ook allerlei subtiele energieën. Het lichaam is een poort naar het ervaren allerlei staten van bewustzijn.
Waar het denken zich gemakkelijk in fantasieën kan begeven, liegt het lichaam nooit.