Literatuur die je misschien zal interesseren

Recentelijk gelezen literatuur en de moeite waard om te lezen

 • Frans de Waal, Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?, 2016, ISBN 978-90-450-35437 ♦♦♦
  In dit boek beschrijft Frans de Waal hoe allerlei capaciteiten die voorheen aan mensen alleen werden toegeschreven, ook bij allerlei dieren te vinden zijn. Dit doet hij a.d.h.v. talloze voorbeelden van gedrag van dieren die in het wild geobserveerd zijn en van tests met dieren die in gevangenschap leven. Hij richt zich vooral op cognitieve vermogens, zoals het vermogen om te plannen, wat het vermogen impliceert in de toekomst vooruit te kijken. Dat is bij primaten wel bekend, maar is intussen ook aangetoond bij sommige vogels en zelfs bij vissen. Een van zijn stellingen is: Elk cognitief vermogen dat we ontdekken blijkt ouder en meer verspreid dan we in eerste instantie dachten (p. 103). Hoe zit het dan met bewustzijn? Hij aarzelt om deze term te gebruiken, omdat dit begrip op dit moment in de wetenschappelijke wereld nog niet helder omschreven is.
  .
 • Peter Wohlleben, Het verborgen leven van bomen. Wat ze voelen, hoe ze communiceren – ontdekkingen uit een onbekende wereld, 2017, ISBN 978-94-005-0732-6  ♦♦♦
  De auteur is boswachter in de Eifel met heel veel liefde voor de natuur en speciaal voor bomen. In dit boek heeft hij heel veel ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten bij elkaar gebracht over allerlei aspecten van het leven van bomen. Hij gaat niet zover dat hij telepathisch met bomen communiceert. En waar hij het heeft over pijn die bomen ervaren, is dat eerder empathisch bedoeld, dan dat hij het werkelijk zelf ook lijkt te voelen. Het boek is toch zeer de moeite waard omdat het je laat zien dat bomen ook levende wezens zijn en dat de scheidslijn tussen het dierenrijk (waar wij mensen toe behoren) en het plantenrijk veel dunner is dan we gewend zijn te denken.
  .
 • Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score. Mind, Brain and Body in the transformation of Truuma, 2014, ISBN 978-0-141-97861-1  ♦♦♦♦♦
  Bessel van der Kolk, oorspronkelijk uit Nederland, maar al na zijn studietijd in de VS werkzaam, heeft zijn jarenlange ervaringen met trauma in dit boek bij elkaar gebracht. Sinds hij in de 70-er jaren met Vietnamveteranen in aanraking is gekomen, is hij op zoek gegaan naar effectieve behandelingen van trauma en hij heeft dat met een bijzondere open mind gedaan. Zo beschrijft hij hoe hij de opkomst van medicijnen heeft meegemaakt, maar dat hij ontdekte dat die het trauma wel dempen, maar niet oplossen. Vervolgens laat hij a.d.h.v. allerlei praktijkvoorbeelden zien hoe hij achtereenvolgens het belang is gaan zien van het vertellen van een samenhangend verhaal over trauma, het werken met innerlijke delen, de werking van EMDR, neurofeedback, systemische opstellingen en theater/zang/dans. Een heel inzichtelijk boek dat de moeite waard is om te lezen.
  .
 • Yuval Noah Harari, Sapiens – Een kleine geschiedenis van de mensheid, 2017 (oorspronkelijke uitgave in 2012), ISBN 978 94 004 0793 0 ♦♦♦♦♦
  Een uitzonderlijk boek over de ontwikkeling van de mensheid als Homo Sapiens. Hoe Sapiens de meest dominante soort op aarde werd, niet alleen door taal, maar door het vermogen om ‘imaginaire ordes’ te bedenken en daar als groep in te geloven. De krachtigste imaginaire ordes ter wereld zijn op dit moment ‘geld’ en ‘kapitalisme’. Die zijn gekoppeld aan een wetenschappelijk revolutie waarvan we de gevolgen absoluut niet overzien. Een revolutie die ons als mensheid de macht geeft dingen te doen en te scheppen, die voorheen alleen aan goden toegekend werd. Harari eindigt zijn boek met de verontrustende zin: “Bestaat er iets gevaarlijkers dan ontevreden, onverantwoordelijke goden die niet weten wat ze willen?” Een boek dat stemt tot nadenken…
  .
 • Lyn Smith, Forgotten Voices of the Holocaust. A New History in the Words of the Men and Women who survived, 2005, ISBN 0091898250
  Een boek dat aangrijpend is, omdat hierin ervaringen van mensen opgetekend zijn die de Holocaust meegemaakt en uiteindelijk – vaak ternauwernood – overleefd hebben. Het vult het gat tussen de boeken die de feiten weergeven en de plekken waar deze gruweldaden zijn gebeurd, zoals in Auschwitz. Mensen vertellen hoe het is geweest om in een getto en later in een concentratiekamp te moeten leven onder de meest erbarmelijke en mensonterende omstandigheden. Toentertijd waren zij nog kinderen of jong volwassenen – twintigers en dertigers – die moesten zien te overleven in een volstrekt bizarre wereld. De gedachte die tijdens het lezen regelmatig in me opkwam was: hoe kunnen mensen in vredesnaam dit andere mensen aandoen…?
  .
 • Jan Storms, Destructieve relaties op de schop. Psychopathie herkennen en hanteren, ISBN 978-90-202-11051 ♦♦♦♦♦
  De auteur beschrijft psychopathie als een onvermogen van mensen om in te voelen wat ze anderen aandoen. Daarmee functioneert hun geweten niet of maar heel beperkt en kunnen ze anderen vreselijke dingen aandoen. Dit onvermogen ontstaat vaak in de vroege jeugd uit noodzaak om het eigen hart af te sluiten, bv. omdat een van de ouders zelf ook aan psychopathie lijdt en de kinderen slecht behandelt. Zo beschouwd is het een strategie om in moeilijke omstandigheden te overleven. Deze mensen hebben de levensenergie van anderen nodig om zelf overeind te blijven en dat gaat vaak ten koste van die anderen… Het boek geeft inzicht in allerlei vormen van psychopathie en geeft allerlei aanwijzingen hoe daarmee om te gaan.
  .
 • Carolien Roodvoets, Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd, ISBN 978-90-6963-930-7 ♦♦♦
  Een boek dat heel goed de leefwereld beschrijft van kinderen die in hun gezin van oorsprong in de verdrukking hebben geleefd en niet ongedwongen ‘kind’ hebben kunnen zijn. In de eerst vier hoofdstukken geeft de auteur bruikbare overzichten van soorten van situaties waarin kinderen moeten overleven en van typerende rollen die ze aannemen. De latere hoofdstukken beschrijven wat ze tegen komen als ze later in hun leven hun jeugd onder ogen gaan zien. De auteur beschrijft niet welke therapieën ze inzet om mensen hierin te begeleiden. Vooral voor het overzicht is het een heel lezenswaardig en bruikbaar boek.
  .

Literatuur die al enige tijd op deze site te zien is

 • David Abram, The Spell of the sensuous, 1996, ISBN 0-679-77639-7
 • Adyashanti:
  • Het einde van je wereld. Ongecensureerde, klare taal over de aard van verlichting, 2010, ISBN 978-1-579179-963-4
  • Emptiness Dancing, 2004, ISBN 978-1-59179-459-2 ♦♦♦♦♦
  • True Meditation. Discover the freedom of pure awareness, 2006, ISBN 978-1-59179-467-7
  • Genade. Beschouwingen over het einde van het lijden, 2011, ISBN 978-90-77228-75-3 ♦♦♦♦♦
 • Almaas, A.H.:
  • De serie De Innerlijke Diamant , deel 1 t/m 5- waaronder:
   • Deel 1: Kenmerken van het Zelf , 1996, ISBN 90-6963-363-9
   • Deel 2: Vrijheid van zijn, 1996, ISBN 90-6963-384-1
   • Diamond Heart Book Five, Inexhaustible Mystery, 2011, ISBN 978-1-59030-906-3
  • De Point of Existence, 1996, ISBN 978-0-936713-09-0 ♦♦♦♦♦
  • Essentie, 1997, ISBN 90-6963- 299-3
  • De parel van Essentie, 2000, ISBN 90-6963-429-5 ♦♦♦♦♦
  • De negen facetten van eenheid. Het enneagram als wegwijzer naar onze essentie , 2002, ISBN 90-6963-531-3 ♦♦♦♦♦
  • Spacecruiser Inquiry. True Guidance for the Inner Journey, 2002, ISBN1-57062-859-9
  • The Inner Journey Home, Soul’s Realization of the Unity of Reality, 2004, ISBN 1-59030-109-9 ♦♦♦♦♦
  • Het nu van moment tot moment. De realisatie van je Ware Natuur door de beoefening van Aanwezigheid, 2009, ISBN 978-90-77478-24-0
  • Runaway Realization. Living a Life of Ceaseless Discovery, 2014, ISBN 978-1-61180-202-3 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Don E. Beck, Christopher C. Cowan, Spiral Dynamics, mastering values, leadership and change, 1996, ISBN 1-55786-940-5
 • Brandon Bays, De helende reis, Een gids om jezelf te genezen en te bevrijden, 2004, ISBN 90-225-3569-x
 • Byron Brown, Zie jezelf in mildheid! Bevrijd je van de rechter in jezelf, 2004, ISBN 90-74899-70-6
 • Elkse Cazemier, De ziel ontdekken, 2014, uitgever Narratio, ISBN:978 90 5263 478 4  ♦♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Pema Chödrön, De vreugde van de overgave, 1994, ISBN 90-6963-300-0 ♦♦♦♦♦
 • Feridand Cuvelier, De stad van Axen. Gids bij menselijke relaties, 2013, ISBN 978-90-8687-025-7 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Jan Geurtz:
  • Bevrijd door liefde. Praktijkboek voor zelfacceptatie en geluk in relaties, 2014, ISBN 978-90-263-3337-8 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
  • Verslaafd aan liefde. De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties, 2009, ISBN 978-90-263-2229-7 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.), Eckhart Nu. Tien visies op Meister Eckhart, 210, ISBN 978-90-457-04487 ♦♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Laurence Heller, Aline LaPierre, Healing Developmental Trauma. How Early Trauma Affects Self-Regulation, Self-Image and the Capacity for Relationship, 2012, ISBN 978-1-58394-489 ♦♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Willigis Jager, Eenwige wijsheid, 2011, ISBN 978-90-5670-256-4 ♦♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Will Johnson, The Spiritual Practices of Rumi. Radical Techniques for Beholding the Divine, 2007, ISBN 978-1-59477200-9
 • Thomas Keating, Open Mind, Open Heart, 2006, ISBN 978-0-8264-1889-0 ♦♦♦
  Een christelijke vorm van ‘non-doing’-meditatie, die bekend is geworden onder de naam ‘Centering Prayer’.
 • Jack Kornfield, Het wijze hart. Het universele karakter van de boeddhistische psychologie, 2009, ISBN 978-90-202-03516  ♦♦♦♦♦
 • Gina Lake, Loving in the Moment. Moving from Ego to Essence in Relationships, 2007, ISBN 978-1-57174-627-6 ♦♦♦
 • Amin Levine, Rachel S.F. Heller, Attached. The new science of adult attachment and how it can help you find – and keep – love, 2010, ISBN 978-1-58542-913-4 ♦♦♦
 • Dorle Lommatzsch:
  • Op zoek naar jezelf? Basisboek mindfulness, 2011, ISBN 978-90-5670-258-8 ♦♦♦♦♦
  • Op zoek naar jezelf? Werkboek mindfulness, 2011, ISBN 978-90-5670-259-5 ♦♦♦♦♦
 • Sandra Maitri:
  • The Spiritual Dimension of the Enneagram, 2000, ISBN 1-58542-017-4  ♦♦♦♦♦
  • The Enneagram of Passions and Virtues, Finding the Way Home, 2005, 1-58542-406-4
 • Sally McFague, Super, Natural Christians, How we should love nature, 1997, ISBN 0-8006-3076-9 ♦♦♦♦♦
 • Michael Newton (ed.), Memories of the Afterlife. Life Between Lives. Stories of Personal Transformation, 2015, ISBN 978-0-7387-1527-8 ♦♦♦♦(Korte inhoud)
 •  Nirmala:
  • Nothing Personal, Seeing beyond the illusion of a separate self, 2007, ISBN 978-0-6151-8767-9
  • Living from the Heart, 2008, ISBN 978-1-4382-5863-8
  • That Is That. Essays About True Nature, 2010, ISBN 978-1-4537-5973-8
 • Michael Roads, Into a Timeless Realm, A Metaphisical Adventure, 1995, ISBN 0-915811-66-9
 • Franz Ruppert (Korte inhoud)
  • Symbiose en autonomie. Een weg uit symbiosetrauma en destructieve afhankelijkheid, 2011 (2e editie), ISBN 978-94-6015-030-2 ♦♦♦♦ 
  • Bevrijding van trauma, angst en onmacht – Nieuwe inzichten in het werken met opstellingen, 2012, ISBN: 978-94-6015-081-4 ♦♦♦♦♦
  • Vroeg-kinderlijk trauma. Zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren, 2014, ISBN 978-94-6015-120-0 ♦♦♦♦ 
 • Daniel Siegel and Tina Payne Bryson, Het hele brein, het hele kind. 12 Revolutionaire strategieën om de ontwikkeling van je kind te stimuleren, 2011, ISBN 978-90-5594-228-2 ♦♦♦♦♦
 • Daniel J. Siegel, The Mindful Therapist. A Clinician’s Guide to Mindsight and Neural Integration, 2010, ISBN 978-0-393-70645-1 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Eckhart Tolle, Een nieuwe Aarde. Dé uitdaging van deze tijd, 2005, ISBN 90-202-8406-1.
 • Trungpa Rinpoche, De mythe van vrijheid, 1993, ISBN 90-6325-323-0
 • Desmond and Mpho Tutu, Het boek van vergeving, 2015, ISBN 978 90 00 31472 0 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Ted J. Usatynski, Instinctual Intelligence, The Primal Wisdom of the Nervous System and the Evolution of Human Nature, 2009, ISBN 978-0-9818167-2-2 ♦♦♦♦♦
 • Fransje (Fransjan) de Waard, Spirituele crises. Transpersoonlijke psychologie als perspectief, 2007, ISBN 978-90-232-4281-9 ♦♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Ken Wilber:
  • Integral Psychology, 2000
  • Sex, Ecology and Spirituality, 2000, ISBN 1-57062-744-4 ♦♦♦♦♦
 • Han de Wit, De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit, ISBN 90-391-0549-9

 

Literatuur over oorlog en vrede

 • Wibke Bruhns, Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie, 2007, ISBN 978-90-295-6452-6 ♦♦♦
 • Geert Mak, De eeuw van mijn vader, 2013 (1e druk 1999), ISBN: 978 90 498 0277 6 ♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Alexander Münninghoff, De stamhouder, een familiekroniek, 2014 (10e druk), uitgeverij Prometheus, ISBN: 9789035142268 ♦♦♦ (Korte inhoud)
 • Simon Wiesenthal, De zonnebloem. Over de grenzen van vergeving, 1997, ISBN 9789023009573 ♦♦♦ (Korte inhoud)