Methodieken

Chris Elzinga maakt in zijn begeleiding van innerlijke transformatieprocessen veel gebruik van de volgende methodieken, werkvormen en modellen:

Open Zelfonderzoek, ook wel inquiry genoemd

Open Zelfonderzoek is een vorm van zelfreflectie, waarbij je steeds dieper in je innerlijke ervaring af leert dalen. Het is een innerlijk kompas waarin je kunt ontdekken ‘wat waar, waarachtig en echt is’.
Bij een training werk je vaak in 2- of 3-tallen, waarbij de anderen ‘getuigen’ zijn van jouw proces. Dit versterkt het proces van waarheid ontdekken.

Het Enneagram

Het Enneagram is een model van persoonlijkheids- of karakterstructuren, dat veel zicht geeft op je innerlijke drijfveren, je talenten, je valkuilen en je groeimogelijkheden.
Chris Elzinga geeft trainingen & workshop over het Enneagram. Hij kan je m.b.v. een type-interview helpen bij het vinden van je enneagramtype.

Werk met ‘innerlijke kinderen’

Als je in jezelf een reactiviteit opmerkt en je laat jezelf helemaal voelen hoe je jezelf daarin ervaart, kun je tot de ontdekking komen dat je je klein voelt als een kind. Als je vervolgens vanuit die kindpositie onderzoekt wat er in je gaande is, kan allerlei informatie naar boven komen die heel vruchtbaar is om mee te werken. Herinneringen kunnen naar boven komen over situaties in je kindertijd, je gaat paralelen zien tussen je reacties van nu en van vroeger, je gaat beter begrijpen waarom je nu zo heftig op dingen reageert. En je gaat zien wat je nú nodig hebt om meer ontspannen in het leven te staan.

Als je in een sessie met trauma in contact komt – vooral als het om ontwikkeltrauma gaat – is het werk met innerlijke kinderen vaak uitermate behulpzaam, omdat heel veel van dit soort trauma in de vroege kindertijd is ontstaan.

Gestalt-werk

In deze werkvorm ga je in dialoog met één of meerdere aspecten van jezelf of met iemand anders (zonder dat die ander fysiek aanwezig is). Je plaats die aspecten letterlijk in 2 aparte posities (bv. in stoelen) en je leeft je in die aspecten in. Vervolgens neem je afwisselend verschillende posities in. Dit laat je vaak heel nieuwe gezichtspunten zien.

Meditatie

Meditatie is een vast onderdeel van de trainingen en ook een belangrijke hulpmiddel bij zelfreflectie. Chris Elzinga gebruikt o.a. geleide en muziekmeditaties, focus- en stiltemeditaties.

Droomuitleg

Dromen kunnen ook een belangrijke informatiebron zijn voor wat zich in je innerlijk afspeelt.

 

Werkwijze

In de begeleiding van innerlijke transformatie werkt Chris Elzinga met je innerlijke ervaring. Daarbij is lichaamsbewustzijn van groot belang, als toegang tot het ervaren van subtiele staten van bewustzijn.

Je innerlijke ervaring staat centraal

Je innerlijke ervaring is het enige waar je iets met enige zekerheid over kunt zeggen. Gedachten zijn inwisselbaar, maar wat je ervaart, of iets warm is of koud, angstig of fijn, kun je direct waarnemen. In zijn trainingen probeert Chris Elzinga altijd dit ervaringsniveau met je te bereiken. Als hij iets vertelt is het van belang wat jíj daarbij ervaart.

Werken met ervaringen uit het verleden

Als je in een gesprek of een training een ervaring uit het verleden naar voren brengt, is van belang wat je in het huidig moment aan die herinnering ervaart.

Het gaat er niet zozeer om of je herinnering objectief gezien ‘klopt’ met wat zich vroeger heeft voorgedaan. Relevant is wat voor indruk dat in jou heeft achtergelaten. Die indruk is herkenbaar als een hele specifieke vorm, met een eigen lichaamshouding, innerlijke sfeer, vaak verbonden met een bepaalde leeftijd en een specifieke verhouding tot de omgeving. In je huidige ervaring van die impressie kan inzicht doorbreken over de oorzaak van patronen die steeds maar weer in je leven opduiken.

Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn is belangrijk element in het innerlijke werk. Gevoelig worden voor jezelf houdt in, dat je letterlijk je lichaam meer gaat voelen. Het is de plek waar je lichaamssensaties voelt en de effecten van emoties, maar ook allerlei subtiele energieën. Het lichaam is een poort naar het ervaren van subtiele staten van bewustzijn.

Waar het denken zich gemakkelijk in fantasieën kan begeven, liegt het lichaam nooit.