Visie, missie en kernwaarden

Mijn visie

Innerlijke transformatie is een centraal thema in mijn werk. Dat is voor mij een spiritueel proces dat gaat over de zoektocht naar wat het betekent om mens te zijn. En dat is groeien in gevoeligheid voor jezelf, voor je medemens, voor de natuur en voor het Mysterie dat dit alles omvat.

Deze definitie van spiritualiteit, ontleend aan de Amerikaanse theologe Sally McFague, laat zien waar het mij in mijn werk om gaat: mensen helpen te groeien, in de eerste plaats in gevoeligheid voor zichzelf. Als je gevoeliger wordt, groei je automatisch in gevoeligheid voor andere en diepere dimensies van de werkelijkheid. In dat proces word je een completer mens, meer heel, meer jezelf.

Voor mij gaat deze zoektocht in de eerste plaats over de vraag wie je in essentie bent. Dit gaat via zelf-onderzoek. Naarmate je meer jezelf kunt zijn, kun je meer ontspannen en meer vanuit innerlijke vrede kunt leven. Als die innerlijke houding jou eigen wordt, heeft dat z’n doorwerking in je dagelijks leven. Je uiterlijke wereld komt in lijn met je innerlijk.

Mijn missie

Ik zie het als mijn missie mensen te helpen meer vervulling te krijgen in hun leven, zodat ze tot verdere bloei kunnen komen. Dat gebeurt door ze in contact te brengen met hun eigen essentie en daarmee met hun innerlijke hulpbronnen.
Op een boeddhistische manier gezegd: Ik wil mensen ondersteunen in het opheffen van lijden.
Of franciscaans: Ik laat mensen zien hoe ze om kunnen gaan met hun eigen broosheid.
Of vanuit een Ridhwan-perspectief: Ik help mensen in contact te komen met wie ze in essentie zijn en hoe ze dat in de wereld kunnen leven.

Kernwaarden

Kernwaarden van waaruit ik werk:

  • Liefdevolle vriendelijkheid en compassie.
  • Openheid en niet-oordelen.
  • Transparantie en helderheid.

Al deze waarden zijn nodig om innerlijke transformatie mogelijk te maken. Ze vormen een bedding, waarin alles met mildheid gezien en ervaren kan worden. Het maakt je ontvankelijk voor nieuwe inzichten en voor nieuwe stappen die je in je leven kunt zetten.