Inspiratiebronnen

Wat mij het meeste inspireert is waar mensen uitdrukking geven aan de dynamiek van de innerlijke ervaring.

Ridhwan School

Het gedachtegoed van Almaas, stichter van de Ridhwan School, is daarin voor mij een grote inspiratie. Het geeft mij heel veel inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van de ziel en in mogelijkheden om met de verstrikkingen van de persoonlijkheid te werken.

Sinds begin 2001 ben ik aangesloten bij deze school en vanaf augustus 2017 ben ik Ridhwan-leraar.

Thema’s

Ik ben zeer geboeid door de aanpak en effecten van traumawerk (Bodynamics, Somatic Experience, opstellingen volgens Ruppert, NARmodel e.d.) en door het werk met ‘innerlijke kinderen’ (zie bv. Ingeborg Bosch).

Andere (spirituele) leraren

Daarnaast maak ik gebruik van inzichten van allerlei leraren/auteurs en benaderingen, waaronder:

  • Adyashanti, opgeleid in de zentraditie, met zijn nadruk op de eenvoud van zijn.
  • Eckhart Tolle, die wijst op het belang van ‘leven in het moment’.
  • Byron Katie, die je met haar ‘vier vragen’ los kan maken uit vaste denkpatronen.
  • Brandon Bays, die je in haar ‘helende reizen’ laat afdalen in jezelf om te onderzoeken wat niet eerder uitgesproken kon worden.
  • Ken Wilber, met zijn 4-kwadrantenmodel van de werkelijkheid en zijn schema van ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.
  • Spiral Dynamics, dat aansluit op het werk van Ken Wilber en dat inzicht geeft in ontwikkelingsprocessen van waardepatronen in groepen mensen.

Zie de literatuurlijst voor suggestie om boeken van deze leraren/auteurs te lezen.

Aansluiting bij spirituele tradities

Vanaf 1988 ben ik verbonden met centra van franciscaanse spiritualiteit. Vooral de nadruk op erkenning van de broosheid van het bestaan en de eenvoud van leven zijn voor mij een grote inspiratie.

In de periode 1997 – 2007 ben ik aangesloten geweest bij het Shambala boeddhisme, met zijn nadruk op liefdevolle vriendelijkheid en introspectie. Dit is een belangrijke voorbereiding geweest op het innerlijk werk dat ik later in de Ridhwan-school heb doorgemaakt.