Persoonlijke begeleiding van innerlijke transformatie

Chris Elzinga begeleidt innerlijke transformatieprocessen. Hij doet dat via persoonlijke begeleiding in counselinggesprekken en via trainingen en workshops.

Counseling

Voor persoonlijke begeleiding van innerlijke veranderingsprocessen kun je counselinggesprekken aanvragen bij Chris Elzinga Die begeleiding is heel geschikt voor je als je bv. te maken hebt met veranderingen in je leven waardoor je je innerlijke oriëntatie kwijt raakt. Of als het verlangen hebt dichter bij jezelf te kunnen blijven en meer vanuit je ware zelf te leven.

Je kunt ook bij hem terecht voor counseling als je vragen hebt over dingen die je tegenkomt in je spirituele of religieuze ontwikkeling. Hij doet dat vanuit zijn eigen ervaring met diverse spirituele tradities, zoals de christelijke (franciscaanse) traditie, het boeddhisme en de Ridhwan School.

Lees meer en/of meld je aan voor een intake-gesprek.

Counseling is geen coaching en ook geen therapie. Counseling gaat meer over levensvragen, over innerlijke transformatie. Coaching concentreert zich meer op praktische vragen en therapie behandelt vooral psychische problemen.

Enneagram type-interviews

Chris Elzinga maakt in zijn counselingpraktijk o.a. gebruik van het enneagram, een model van 9 karakterstructuren. Het is een soort van landkaart van de ziel, die allerlei aanwijzingen geeft over de drijfveren achter je denken en handelen. Het is een mooi hulpmiddel dat je proces van innerlijke transformatie kan ondersteunen.

Als je wilt weten wat jouw enneagramtype is, dan kun je bij Chris terecht voor een type-interview. Meestal mondt zo’n interview uit in een counselinggesprek over je persoonlijke groeimogelijkheden.

Lees meer en/of meld je aan voor een interview.