Het Enneagram is een model van 9 karakterstructuren

Enneagram symboolHet enneagram is een model of typologie van 9 karakterstructuren. Het is allereerst een hulpmiddel om jezelf beter te leren kennen. Als je je erin verdiept leer je ook waarom anderen zo anders zijn dan jij en ga je de eigenheid van anderen meer waarderen.

Centraal staan de drijfveren achter gedrag en de denk- en belevingswereld van waaruit mensen handelen. Het model geeft per type een beschrijving van iemands sterke kanten, valkuilen, specifieke gedragsvoorkeuren e.d. Het geeft ook aan hoe mensen reageren bij stress en welke vermogens zich kunnen ontplooien onder gunstige omstandigheden. Het geeft een logica weer waarom mensen zijn zoals je zijn en doen zoals ze doen.

Negen hoofdtypes

Het model onderscheidt 9 hoofdtypes. In het symbool van het enneagram worden de hoofdtypes op de rand van een cirkel geplaatst:Enneagram types

  1. Hervormer, rechter, perfectionist
  2. Ondersteuner, helper, gever
  3. Succesvolle werker, performer, winnaar
  4. Individualist, romanticus, verdieper
  5. Analyticus, waarnemer, onderzoeker
  6. Vragensteller, loyalist, rebel
  7. Vernieuwer, levensgenieter, optimist
  8. Voortrekker, leider
  9. Vredebewaarder, bemiddelaar, diplomaat.

Als je je in een bepaald type herkent, herken je meestal ook heel veel van beide naastliggende types (ook wel ‘vleugels’ genoemd).

Het stresspunt

Het model bevat nog veel meer informatie. Als je in stress raakt, neem je vaak kenmerken aan van een ander type. In de figuur volg je de lijn vanuit je eigen type tegen de richting van de pijl in. Tpe 5 (waarnemer) bv. neemt dan kenmerken aan van type 7 (optimist).

Door je in dat andere type te verdiepen, kun je veel te weten komen over je eigen stressreacties en wat je nodig hebt om daar goed mee om te kunnen gaan.

Het groeipunt

Als je daarentegen ontspannen bent en een gevoel hebt dat je opbloeit, neem je vaak allerlei positieve kenmerken aan van weer een ander type. In de figuur volg je de lijn vanuit je type in de richting van de pijl. Type 8 (voortrekker) bv. neemt dan kenmerken aan van type 2 (ondersteuner).

Door je in dat andere type te verdiepen, krijg je meer zicht op je groeimogelijkheden. Dat kan je weer helpen te zien wat je groei belemmert.