Wat is de Diamond Approach?

De Diamond Approach is een hedendaags spiritueel pad gericht op zelfrealisatie. Het geeft handvatten om te ontdekken wat jouw essentie is, wie je ten diepste bent en hoe je vanuit die essentie een waarachtig en vervullend leven kunt leven.

A.H. AlmaasGrondlegger van dit pad is Hameed Ali (ook bekend onder de schrijversnaam A.H. Almaas). Door de jaren heen heeft de Diamond Approach zich via hem ontwikkeld in steeds intensievere samenwerking met Karen Johnson.

Zo’n 20 titels van boeken staan op zijn naam over allerlei aspecten van de Diamond Approach. Een goede introductie is The Unfolding Now, vertaald onder de titel Het nu van moment tot moment. In het Nederlands zijn o.a. verkrijgbaar: vijf boeken in De innerlijke diamant-serie, ontstaan uit inleidingen die A.H Almaas door de jaren heen tijdens diverse retraites heeft gegeven.
Recentelijk heeft Karen Johnson een zeer lezenswaardig boek geschreven – The Jeweled Path – over het ontstaan en de ontwikkeling van de Diamond Approach.

Wat houdt zelfrealisatie in?

Al vroeg in onze jeugd leren we onze identiteit te ontlenen aan een of meerdere zelfbeelden. Maar een beeld is maar een beeld en kan nooit weergeven wie of wat je werkelijk bent.

Wie ben je dan werkelijk? Wat is je essentie, je ware natuur, je wezen? En wat is jouw plek in het grote geheel van de realiteit? De Diamond Approach geeft je handvatten om dat te ontdekken.

Het is een proces waarin je bewuste en onbewuste overtuigingen tegenkomt, die je gaandeweg doorziet en loslaat. Daarin kom je allerlei psychologische thema’s tegen die zo de kans krijgen om opgelost te raken. Dat is echter niet het primaire doel van dit spirituele werk.

De Diamond Approach omvat veel kennis van zowel allerlei spirituele tradities als van hedendaagse psychologie. Dat maakt dit pad zo krachtig.

Wat zijn de methodes van de Diamond Approach?

De belangrijkste methode is open zelfonderzoek (‘open ended inquiry’). Je onderzoekt in het hier-en-nu de waarheid van je ervaring, voorbij je eigen vooronderstellingen en voorkeuren. Het doel van je onderzoek is open: je bent niet gericht op een specifiek resultaat.

In dit onderzoek is het lichaam een belangrijk instrument van gewaarzijn. Het lichaam laat waarheid zien waar de mind die nog wel eens wil verdoezelen. Daarom zijn ademwerk en energetisch werk vaste onderdelen van dit pad.

Belangrijk zijn natuurlijk ook allerlei oefeningen die het bewustzijn versterken, zoals meditatie, mindfulness, allerlei vormen van gewaarzijn e.d.

Wat is Ridhwan en wat is de Ridhwan-school?

‘Ridhwan’ is een soefi-term die ‘vervulling betekent. In de Ridhwan-school staat de Diamond Approach als spiritueel pad centraal.
Wereldwijd zijn in de school meer dan 5.000 studenten. Zij maken bijna allemaal deel uit van doorgaande groepen, die bestaan uit 40 tot 120 studenten. Sommige groepen komen 2 of 3 keer per jaar bij elkaar voor een retraite van een week. Andere groepen hebben eens in de 6 weken een retraiteweekend van 3 dagen.

Het hier afgebeelde Hu-symbool wordt in de Ridhwan-school gebruikt als symbool voor het spirituele pad van de Diamond Approach.

In augustus 2020 is een nieuwe doorgaande groep in Nederland van start gegaan: Diamond Heart Nederland (DHNL). Deze groep zal geheel Nederlandstalig zijn. Als je mee wilt doen kun je je aanmelden via Stacia Robert, via het mailadres DHNL@ridhwan.org. Zij is Engelstalig; de correspondentie met haar is dus in het Engels. De aanmeldingsprocedure en ook het hele programma is in het Nederlands.
Meer informatie vind je via deze link.

Hiernaast zijn op dit moment in Europa nog enkele Engels- of Duitstalige doorgaande groepen open voor nieuwe leden.

® Het Ridhwan ‘Hu’-symbool is een handelsmerk van de Ridhwan Foundation

De Ridhwan-leraren

Momenteel zijn ongeveer 250 Ridhwan-leraren binnen de school actief. Een belangrijke taak van hen is het innerlijk werk van studenten in privé-sessies te ondersteunen. Dat gebeurt bij voorkeur in live-sessies; als de afstanden te groot zijn kan dat ook via media als Skype, Zoom e.d.
Je kunt ook privé-sessies met Ridhwan-leraren doen als je (nog) geen  lid bent van de Ridhwan-school.

Ridhwan-leraren geven leiding aan de doorgaande groepen en organiseren ook workshops en kortlopende activiteiten rond specifieke thema’s.

Meer informatie over de Ridhwan-school en de Diamond Approach

Op de Diamond Approach site vind je over al deze onderwerpen uitgebreide informatie. Daar vind je pagina’s over wat de Diamond Approach als spiritueel pad inhoudt, over de methoden die gebruikt worden, over de Ridhwan-school en de Ridhwan-leraren, en over A.H. Almaas.

Je vindt er ook overzichten van wat er in Nederland en België georganiseerd wordt aan doorgaande groepen, workshops en kortlopende groepen; er is ook contactinformatie over leraren die je privé-sessies kunnen geven, nieuws e.d.
En je kunt verder kijken wat er aangeboden wordt in de rest van Europa en de VS.

Voor verdere vragen kun je via onderstaand formulier contact opnemen met Chris Elzinga.