Diverse workshops enneagram

Enneagram symboolDe workshops enneagram gaan over verschillende thema’s, die inzicht geven in de werking van de persoonlijkheid. Naast korte inleidingen worden diverse werkvormen gebruikt die je kunnen helpen om rond het thema een nieuwe stap in je eigen ontwikkelingsproces te kunnen zetten.

Workshops die je kunt volgen zijn:

  • De innerlijke criticus
  • Het ego-ideaal
  • De spontaniteit van de kindziel

Voor wie bestemd?

De workshops zijn bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met persoonlijke groei. Belangrijk is je eigen enneagramtype te kennen. Van je wordt verwacht dat je bereid bent met anderen op je ervaringen te reflecteren.

Organisatie

Chris Elzinga begeleidt alle dagworkshops, tenzij dat anders staat vermeld.

Opzet: 2 dagdelen.

Kosten in overleg te bepalen.

Workshop ‘Het enneagram en de innerlijke criticus’

We hebben allemaal te maken met een innerlijke criticus. Die uit zich als oordeel over anderen en vooral ook over onszelf. Deze criticus speelt een belangrijke rol in ons leven: het zorgt ervoor dat we binnen veilige, gebaande paden blijven. De keerzijde is dat we niet zomaar open kunnen zijn voor wat buiten die gebaande paden ligt. We zijn niet echt vrij.

Als je de innerlijke criticus leert kennen geeft dat je nieuwe mogelijkheden om het gevoel van niet goed genoeg te zijn te ontzenuwen. Naarmate de innerlijke criticus minder greep op je heeft, kun je meer open en onbevangen zijn. Je kunt met mildheid jezelf en anderen tegemoet te treden.

In deze workshop onderzoeken we hoe deze criticus in elk enneatype werkt en krijg je handvatten aangereikt daar op een vruchtbare manier mee om te gaan.

Workshop ‘Het enneagram en het ego-ideaal’

Iedereen heeft een ideaalbeeld van zichzelf. Herken je dat? Je wilt bv. echt goed zijn, of perfect, of heel aardig, of juist heel krachtig en vastberaden. Normaal gesproken doen we er alles aan om aan die beelden te voldoen. Dat gaat vrijwel altijd onbewust. Zolang we op dat spoor zitten, hebben we het idee dat we dat ideaal kunnen bereiken. Er is hoop. Dat geeft houvast in ons leven. Het geeft een idee van veiligheid.

Het is heel boeiend om de eigen én elkaars ideaalbeelden te leren kennen, om eens helemaal vrijuit te laten zien hoe we onszelf het liefste zouden zien, zonder schaamte. Om vervolgens te zien wat de kloof is tussen het ideaal en de realiteit van onze ervaring. We kunnen dan gaan zien en ervaren wat die kloof met ons doet, hoe dat onze openheid en onze relaties beïnvloedt. Een van de effecten van die kloof is, dat we ons zelden helemaal op ons gemak voelen. We zijn immers zelden wat ons ideaalbeeld voorschrijft. We hebben vaak het gevoel dat we anders moeten zijn dan we zijn.

In deze workshop krijg je inzicht in jouw ideaalbeelden. Daarnaast krijg je per enneatype handvatten aangereikt om realistischer en met mildheid naar jezelf te kunnen kijken.

Workshop ‘Het enneagram en de spontaniteit van de kindziel’

Bijna iedereen was als heel jong kind spontaan in het uiten van levendigheid, nieuwsgierigheid, kracht, liefde, vreugde e.d. Deze kwaliteiten konden echter niet ten volle geleefd worden, vaak omdat onze ouders die kwaliteiten als teveel, te onrustig ervoeren.

In een heel jong en vaak verborgen deel van jou zijn die kwaliteiten van levendigheid nog ongerept aanwezig. Als je die kwaliteiten als volwassene weer toelaat, kun je je heel jong gaan voelen. Speels en springerig als een kind. Als je de vraag serieus neemt hóe jong je jezelf dan voelt, kan spontaan een leeftijd van een 2-, 3-, 4- of 5-jarige in je opkomen. Je maakt dan contact met een ongerept deel van wat ik ‘de kindziel’ noem. Dit is hoe je was voordat de innerlijke criticus je leven begon te bepalen.

Door weer contact te maken met dit ongerepte en vrije deel van je ziel, ontstaat ruimte om je oorspronkelijke spontaniteit, kracht, vreugde  e.d. opnieuw te ervaren. In het enneagram gebeurt dat als je je naar je groeipunt toebeweegt.

Tijdens deze wokshop kun je dit aspect van jezelf meer bewust worden. De spontaniteit van je kindziel ervaren kan heel vreugdevol zijn als dit aspect in je wakker wordt. Je kunt ook zicht krijgen op wat die spontaniteit belemmert.