Counseling is geen coaching en geen therapie

  • In coaching werk je in principe met praktische vragen waar je met je coach probeert praktische antwoorden op te vinden.
  • Counseling gaat over vragen die te maken hebben met een gemis aan welbevinden, gevoelens van onzekerheid en ongenoegen, niet goed in het leven kunnen functioneren e.d. Er is zowel aandacht voor thema’s rond normale persoonlijke ontwikkeling als voor problemen in die ontwikkeling. Bij counseling onderzoek je dieper in de psyche verankerde patronen dan bij coaching en de vragen zijn ook wat minder praktisch. De counselor beschikt daarom over een behoorlijke portie kennis van onderliggende psychologische processen.
  • Psychotherapie is voor mensen die een behandeling nodig hebben voor een ziekte en afwijkend gedrag. Counseling (en coaching) daarentegen is voor geestelijk gezonde mensen die tijdelijk – voor kortere of langere tijd – ondersteuning kunnen gebruiken. Counseling heeft vrijwel altijd therapeutische effecten, omdat je in zo’n traject ook allerlei oude denk- en gedragspatronen doorziet en loslaat, waardoor je algeheel welbevinden toeneemt.