Dit logo heb ik ergens in 2004 gemaakt met Japanse kwast en inkt. Daarbij heb ik me laten inspireren door de beeldtaal van Chinese karakters, in dit geval het karakter voor ‘water’, of ‘bochtige rivier’. Wat je ziet is een meanderende rivier die vrij door het landschap slingert. Wat drukt het logo uit?

Je verhouden tot de stroom van het leven

Logo van Bureau Meanders - bewegen op de stroom van het levenDe lange doorgaande lijn stelt een rivier voor. Deze stroom is als het leven, is het leven. En leven is je mee laten voeren op die stroom. Het heeft geen zin je ertegen te verzetten: de stroom is altijd sterker dan jij, wat je daar ook van vindt.

Als je je zo laat meevoeren op de stroom, bevind je je op elk moment op een andere plek. Het landschap om je heen verandert voortdurend, waar je je blik ook op richt. Zo is ook elke ervaring nieuw, van moment tot moment. In elk moment is iets nieuws te ontdekken. Het leven is één grote ontdekkingsreis.

In het logo is ook te zien hoe de rivier vroeger gestroomd heeft. Dat is nog terug te vinden in oude, van de hoofdstroom afgesneden meanders. Die bevatten vaak een schat aan leven. Op eenzelfde manier ben je niet meer de persoon die je vroeger was. Wel zijn in jou nog allerlei sporen te zien van het leven dat je geleefd hebt. Sommige van die sporen zijn pijnlijk om te voelen. Maar als je ervoor open staat om je naar de lastige plekken in jou toe te bewegen en die te onderzoeken, kan een onverwachte en ongekende rijkdom in je tevoorschijn komen, die ooit in die oude pijnlijke ervaringen ingekapseld is geraakt.

Je laten voortbewegen op de stroom die het leven is, elke ervaring als nieuw omarmen, het oude onderzoeken en de rijkdom ervan in je opnemen, dat brengt je gaandeweg bij de ervaring van jouw essentie: wie en wat je werkelijk, ten diepste, bent. Dat is mijn eigen ervaring en daar wil ik ook graag mensen in begeleiden.

Chris Elzinga

PS: Chinese karakters hebben door de tijd heen een hele ontwikkeling doorgemaakt. Dit is voor een selectie van karakters heel mooi beschreven in het boek China-Y. Chinese taalsymbolen ontraadseld van Hans van den Broek Kisling uit 1998 (ISBN 90-389-06390). Op pagina 220 staat die ontwikkeling beschreven voor ‘water’ of ‘een bochtige rivier’.