Dit boek bevat 128 pagina’s educatief materiaal met verhalen, illustraties, meditaties, oefeningen, gedichten en achtergrondinformatie over de Vier Elementen. Auteurs: Chris Elzinga, Marleen van Engelen (illustraties), Greetje de Heer, Yoke de Wilde en Gerwine Wuring (Uitgeverij A3 Boeken, 2007). Ter inspiratie voor wie de verbondenheid met de natuur om zich heen wil onderzoeken en verdiepenen in die zoektocht meer zicht wil krijgen op de eigen natuur.

De Kracht van de elementenUitgangspunt

De vier elementen, Water – Aarde – Lucht – Vuur zijn altijd essentieel geweest voor de ontwikkeling van leven op aarde. Ze spelen een belangrijke rol in ons leven en in onze kennis over de natuur. In de huidige tijd van massaconsumptie, verstedelijking en virtuele werkelijkheden zijn er mensen die hun persoonlijke relatie met de natuur, de aarde en de hun omringende werkelijkheid willen onderzoeken en verdiepen. Zij beseffen dat persoonlijke verbondenheid met de aarde, de natuur en de mens van belang is in deze tijd. Wij allen zijn in staat om richting te geven aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Ieders bijdrage is daarin noodzakelijk. Dit besef vormt de basis voor dit boek van Aarde Educatief.

Aarde Educatief

Aarde Educatief bestaat uit een groep mensen die elkaar hebben gevonden binnen het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit. Het bestond in de periode van 2000 – 2004 uit een vaste kern van Chris Elzinga, Marleen van Engelen, Greetje de Heer, Yoke de Wilde en Gerwine Wuring. Zij hebben het meeste materiaal voor het boek over de Vier Elementen geproduceerd. Marleen van Engelen heeft de boekjes geïllustreerd.De kerngroep heeft Jan-Willem van de Velde, Jac Vroemen en Marleen Bootsma gevraagd op onderdelen aan de inhoud bij te dragen. Daarnaast zijn de Lucht- en Waterhoofdstukken door diverse mensen en groepen ‘getest’.
Aarde Educatief wil de rijkdom van en liefde voor de natuur, de aarde en het milieu delen met wie daar voor open staan. De makers bieden het boek aan als hulpmiddel om meer contact te krijgen met die rijkdom en liefde.

Doelgroep

Het boek ‘De kracht van de Vier Elementen is voor alle leeftijdsgroepen te gebruiken, uitgaande van ieders eigen belevingswereld. Het materiaal nodigt uit de eigen ervaringen in te brengen en uit te werken.Het boek kan ook als aanzet of inspiratie gebruikt worden om zelf nieuwe oefeningen, gedichten, verhalen of illustraties te bedenken. Zo kunnen allerlei persoonlijke expressievormen ontstaan die je dichter bij jezelf brengen en bij de wereld om je heen.
De inhoud is zowel voor individueel gebruik als voor groepen geschikt. Als het om een groep gaat is het aan te raden dat iemand de groep leidt; dat geldt met name voor de oefeningen.

Aanwijzingen bij het lezen en werken met het boek

Het boek bevat verschillende onderdelen: mythen/verhalen, oefeningen, meditaties, gedichten, illustraties/beelden, associaties, achtergrondinformatie e.d. Door deze verscheidenheid kun je je op velerlei manieren laten raken en laten meenemen. Als je met het boek wilt gaan werken, kun je die onderdelen gebruiken die jou het meest aanspreken. Maar je kunt je ook laten verrassen door wat je tegen komt als je gewoon open staat voor wat je wordt aangeboden

Uitgeverij en contactpersoon

De 2e editie van het boek is in 2007 uitgegeven door A3 Boeken.

Contactpersoon is Gerwine Wuring (Bureau Aerda).