In 2008 heb ik onderzoek gedaan naar ervaringen openheid onder jong volwassenen.Dit vond plaats in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Surfen naar zin’ van dr. Leo van der Tuin, toentertijd lector bij Fontys Hogeschool Tilburg voor Theologie en Levensbeschouwing.

Het onderzoeksthema van het lectoraat ging over de vraag hoe jong volwassenen met zingevingsvragen omgaan. In mijn deelonderzoek heb ik vooral gekeken naar momenten van openheid voor nieuwe ervaringen en betekenissen. Dat kan zomaar gebeuren in verliefdheid, of in de confrontatie met ernstige ziekte of het overlijden van iemand in de vrienden- of familiekring, in de ontmoeting met bijzondere mensen, in reizen, wandelen in de natuur, maar ook tijdens het luisteren van muziek, het bekijken van films, bezoeken aan disco’s en festivals etc. Hoe gaan jonge mensen met dergelijke ervaringen om en wat voor invloed heeft dat op hun beleving van de werkelijkheid? En wat voor rol speelt daarin de huidige cultuur met z’n enorme mogelijkheden op het gebied van techniek en communicatie?

Dit heeft geleid tot de publicatie ‘ Wat het leven speciaal maakt. De doorwerking van bijzondere ervaringen in het leven van jong volwassenen’.

Methodiek

Mijn deelonderzoek is het eerste dat werd uitgevoerd binnen het hele onderzoeksprogramma en heeft vooral een verkennend karakter. Dit heeft invloed op de methodes die ik heb gebruikt.
Methodisch is het een kwalitatief onderzoek, op basis van diepte-interviews met open vragen (een topic list). Die zijn in 2008 uitgevoerd onder 29 studenten aan diverse hogescholen en universiteiten.
Methodologisch heb ik o.a. het principe van ‘sensitizing concepts’ gebruikt. Dit houdt in dat ik centrale concepten waar ik onderzoek vooraf niet volledig vast liggen. Al onderzoekende zijn ze gewijzigd door de inbreng van de respondenten. Ik heb dus geen hypotheses getoetst, maar heb voeling gekregen met wat er onder de doelgroep van jong volwassenen leeft.

Resultaten

Het eindrapport in in januari 2010 verschenen en kan via onderstaand contactformulier besteld worden.

Het eindrapport is gebruikt binnen het onderwijsprogramma van de afdeling waar het lectoraat onder valt.

Daarnaast is op basis van het rapport een artikel verschenen onder de titel ‘ Ontdekking van het ware zelf, Doorwerking van ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen‘, Chris Elzinga en Leo van der Tuin, in: Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, Jrg. 10, nr. 6, 55-60.