In december 2010 heeft Chris Elzinga samen met Leo van der Tuin het artikel ‘ Ontdekking van het ware zelf, Doorwerking van ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen‘ gepubliceerd in: Narthex, Tijdschrift voor levenbeschouwing en educatie, Jrg. 10, nr 6, 55-60.

Artikel in NarthexDit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport ‘Wat het leven bijzonder maakt. Zingeving en ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen in de wereld van hogeschool en universiteit‘,  januari 2010, Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, eveneens van de hand van Chris Elzinga en Leo van der Tuin.

Uit de inleiding

“Jonge mensen krijgen tegenwoordig van hun ouders veel vrijheid om hun eigen spirituele weg te kiezen. Dit brengt met zich mee dat weinig jongvolwassenen zich verbinden aan traditionele vormen van de christelijke traditie. Maar hebben zij los van die traditie ervaringen van transcendentie? Als we transcendentie opvatten als zelfoverstijging, blijken uit ons onderzoek onder 29 studenten dergelijke ervaringen regelmatig onder jongvolwassenen voor te komen. In dit artikel onderscheiden we op basis van ons onderzoek diverse stadia van zelfoverstijging en schetsen we kort de inhoud van de ermee gepaard gaande ervaringen. Vervolgens geven we aan wat het belang is van deze ervaringen voor het vormingsproces van jonge mensen. Daarbij gaan we ervan uit dat dergelijke ervaringen voorkomen of minstens dat ze meer bewust beleefd  worden vanaf een leeftijd van 15 à 16 jaar. We eindigen door kort in te gaan op de betekenis van onze studie voor diegenen die jonge mensen in hun vormingsproces begeleiden.”

Enkele quotes

“Kenmerkend voor al deze ervaringen is, dat ze niet op het eigen ‘ik’ gericht zijn. Er is een uitgaande beweging, een vrijgevigheid en een ontvankelijkheid voor invloeden van buiten.”

“Ervaringen waarin het ego is losgelaten, zijn belangrijk omdat mensen daarin iets van hun ‘ware zelf’ kunnen ontdekken.”

Klik hier om het artikel te downloaden.