In 2000 heeft Chris Elzinga samen met Christiaan Hogenhuis dit boek samengesteld over (christelijke) inspiratiebronnen voor een duurzame omgang met de natuur. Diverse Nederlandse  theologen, filosofen, biologen en milieukundigen hebben hieraan bijgedragen.

Grond onder onze voetenOver de inhoud

“De natuur is meer dan een bron van grondstoffen en een object van zorg, ze is ook een kwetsbare gemeenschap waarvan wij deel uitmaken, die ons verzorgt, voldoening schenkt, verwondert. Volgens de samenstellers van de bundel kan deze ervaring van de natuur de verlammende tegenstelling tussen duurzaamheid en welvaart doorbreken.
Vaak wordt welvaart en duurzaamheid nog als concurrenten gezien. Een echte doorbraak naar een duurzame samenleving blijft daardoor uit. Welvaart is een legitieme waarde: ze biedt zekerheid, veiligheid, aanzien en de mogelijkheid om te genieten. Te vaak wordt ze echter als enkel materiële welvaart opgevat.

De auteurs in deze bundel – theologen, filosofen, biologen en milieukundigen – laten zien dat christelijke spiritualiteit ons erbij kan helpen onze verhouding met de natuur te vernieuwen waardoor deze op een nieuwe wijze als bron van welvaart kan worden gezien. In die spiritualiteit kent men de ervaring van verbondenheid en intimiteit met de natuur. Franciscus van Assisi en Hildegard van Bingen gaven daarvan voorbeelden. Zo hoeft rekening houden met natuur en milieu geen dure plicht et zijn, maar is het een verrijkende ervaring. De natuurwetenschappers onder de auteurs dragen ertoe bij dat intimiteit met de natuur geen romantisch ideaal blijft, maar tot nuchtere praktijk kan uitgroeien.”

ISBN 90-435-0020-8